معرفی آموزشگاه متین رویان

خانم ژاله خدایار مدیر عامل شرکت تعاونی تیبا و رئیس هیئت مدیره شرکت آموزشی متین رویان عنوان نخبه رشته مراقبت زیبایی کشور از طرف کمیته تخصصی و کارشناسان وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای را به خود اختصاص داد.

خانم خدایار از سال 1376 بصورت رسمی با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای فعالیت خود را در حوزه آموزش مراقبت زیبایی شروع و پس از تلاش شبانه روزی و تحقیق و پژوهش های تخصصی و نیاز سنجی آموزش کشور در حوزه زیبایی توانست سهم بیشتری از آموزش های تخصصی و تربیت مربیان این حوزه را به خود اختصاص دهد.


ادامه متن ...

زیر مجموعه های متین رویان
مرکز آموزش مهارتهای هنری و سفال و سرامیک راویس

مرکز آموزش مهارتهای هنری و سفال و سرامیک راویس

مرکز خدمات تغذیه و مراقبت زیبایی ادونیس

مرکز خدمات تغذیه و مراقبت زیبایی ادونیس

منتخب مطالب اموزشی

مشاوره و ثبت نام