دپارتمان آموزشی راهبرد و مدیریت کسب و کار

دپارتمان%20آموزشی%20راهبرد%20و%20مدیریت%20کسب%20و%20کار

شامل 4 دوره مقدماتی ، تخصصی ، پیشرفته و راهبری و حرفه ای
هر دوره 1/700/000 تومان
هر دوره 20 جلسه یک ساعته
امکان برگزاری دوره ها به صورت فشرده امکان پذیر هست .
این دوره به متقاضیان تمام رشته های مهارتی به منظور ورود به بازار کار موفق پیشنهاد میشود .
در پایان دوره گواهینامه حضور به کلیه سرفصل های اصلی ارائه میگردد و در صورت تمایل هنرجو امکان معرفی به آزمون فنی و حرفه ای و آموزش عالی و اخذ گواهینامه مربوطه بعد از قبولی در آزمون امکان پذیر خواهد بود .
لازم به ذکر است تأمین کتب و جزوات مربوط به هر واحد آموزشی به عهده هنرجو می باشد . 

مشاوره و ثبت نام