آموزش نقاشی لعاب

آموزش%20نقاشی%20لعاب

این دوره شامل :

دوره های مبتدی تا تخصصی لعاب
تکسچر
تکنیک ها و نقاشی رو لعابی و لاسترها
تکنیک ها و نقاشی زیر لعابی
نقاشی روی بدنه های رسی
نقاشی روی بدنه های سرامیک
فرمول نویسی انواع لعاب های اختصاصی
کهنه کاری سفال و سرامیک با لعاب

این دوره 14 جلسه و شهریه 2/000/000 تومان می باشد

مشاوره و ثبت نام