نقاشی روی پارچه

نقاشی%20روی%20پارچه

در این دوره آموزشی تکنیک های مختلف نقاشی و چاپ پارچه را فراگرفته و با ایجاد نقش و نگاری نو بر روی تار و پود پارچه اثری ماندگار می آفرینند .
این دوره شامل 4 ترم می باشد

ترم 1 شامل :
- مبانی و شناخت انواع پارچه
- شناخت ابزار و وسایل مورد نیاز
- تکنیک اوپک
- نقاشی ضربه ای
- هاله گذاری
شناخت رنگ

ترم 2 شامل :
- تکنیک آبرنگی
- کهنه کاری
- افکت کاری
- نقاشی روی کوسن و رانر

ترم 3 شامل :
- نقاشی روی کیف و کفش و لباس
- نقاشی جواهرات
- دمانژ

ترم 4 شامل :
- مبانی چاپ پارچه
- شناخت  ابزار و وسایل مورد نیاز
- طراحی اسکرافیتو
- تکنیک باتیک
- تکنیک مهر
- تکنیک شابلون
- حمام رنگ

هر دوره 10 ساعته
و شهریه هر دوره 1/200/000 تومان می باشد .

در پایان دوره های هنری این امکان برای هنرجو وجود دارد که در کارگاه اختصاصی خودمان مشغول به کار و استخدام دائم یا پروژه ای گردد.

 

مشاوره و ثبت نام