سفالگری با دست

سفالگری%20با%20دست

این دوره شامل :

مبانی سفال و سرامیک
شناخت انواع گل
شناخت ابزار و کاربرد آن
ساخت ظروف تزئینی  با دست
آشنایی با تکنیک های (پینچ - اسلب - کویل)
ساخت ظروف درب دار و تلفیقی
ساخت ظروف حجمی


این دوره 8 جلسه و شهریه آن 1/200/000 تومان می باشد

مشاوره و ثبت نام