خدمات زیبایی و پروتز ناخن

خدمات%20زیبایی%20و%20پروتز%20ناخن
شامل 4 دوره
با اخذ گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای
و (3 گواهی مهارت از آموزشگاه در هر دوره)

دوره الف – شامل :
1- آناتومی دست و پا
2- ماساژ دست و پا
3- اسپای پا (محصولات موثره)
4- مانیکور و پدیکور (عمومی و درمانی)
5- ابزار و تجهیزات و بهداشت کار
6- پارافین تراپی و درمان خشکی دست و پا
7- انواع لاک – روشن لاک زدن
8- فرم دادن ناخن – چسباندن ناخن مصنوعی
نوع برگزاری : - بصورت خصوصی - بصورت فشرده - بصورت عادی
6 جلسه
 
دوره ب – شامل :
1- شناخت ابزار کاشت ناخن و کابرد صحیح
2- معرفی محصولات کاشت ناخن و کابرد صحیح
3- کاشت پایه (اکریلیک)
4- ترمیم کاشت و ترمیم رشد و شکستگی
5- طراحی های بیس و فرنچ
نوع برگزاری : - بصورت خصوصی - بصورت فشرده - بصورت عادی
7 جلسه
 
دوره ج – شامل :
1- کاشت کریستال
2- کاشت ژل
3- کاشت فورمر
4- کاشت قالب
5- کاشت سرامیک
6- کاشت بیس بومر
7- ترمیم کاشت
نوع برگزاری : - بصورت خصوصی - بصورت فشرده - بصورت عادی
6 جلسه
 
دوره د – شامل :
1- گریم ناخن
2- انواع دیزاین های زیر و روی کاشت
3- کاشت با لیکوئید رنگی
4- کاشت و دیزاین گل برجسته
5- انواع کروم
6- فویل و ژل فویل
7- تکنیک شوگرافت
نوع برگزاری : - بصورت خصوصی - بصورت فشرده - بصورت عادی
3 جلسه
 
 در صورت ثبت نام کل پکیج 10 درصد تخفیف شامل میشود 

 در ثبت نام گروهی 15 درصد تخفیف تعلق می گیرد

 

مشاوره و ثبت نام