دپارتمان خدمات آموزشی فنون تدریس و مربیگری

دپارتمان%20خدمات%20آموزشی%20فنون%20تدریس%20و%20مربیگری

شامل 3 دوره مقدماتی ، تخصصی و پیشرفته
هزینه هر دوره 1/700/000 تومان
هر دوره آموزشی 20 جلسه یک ساعته بصورت خصوصی برگزار میشود
این پکیج به داوطلبان کلیه رشته های مهارتی که علاقمند به تدریس و برنامه ریزی و مدیریت آموزش باشند و علاقمند به فعالیت در حوزه تدریس و مدیریت آموزشگاه و نویسندگی کتاب آموزشی و تدوینگر رشته های آموزشی پیشنهاد میشود.
 

مشاوره و ثبت نام