مراقبت پوست و میکرونیدل

مراقبت%20پوست%20و%20میکرونیدل
پکیج مراقبت پوست شامل 4 دوره
** هر دوره شامل 3 گواهینامه **
***پشتیبانی یک ساله***

دوره الف شامل :
1- فیزیولوژی پوست
2- آناتومی پوست
3- وظایف پوست / انواع پوست
4- محصول شناسی
5- پاکسازی پوست
6- رادیکالهای آزاد و آنتی رادیکالها
7- مراقبتهای رادیکالی 
8- تغذیه پوست
9- ماساژ پوست (پایه ای و عمومی)
10- رطوبت رسانی
11- فنون مشاوره
12- نسخه نویسی هوم کر
13- مراحل پورتکل درمانی پوست 
ویژه  :
 • کلیه داوطلبان آزاد
 • نمایندگان فروش محصولات پوست
 • آرایشگران

20 جلسه 


 
دوره ب شامل :
1- مراقبت جوان سازی پوست و مراقبتهای انواع پوست
2- محصولات و تجهیزات تخصصی 
3- پاکسازی و فعال سازی با اسید میوه
4- میکرودرم ابرژن 
5- هیدروتراپی
6- کلاژن تراپی 
7- جوان سازی با کمپرس ها
8- دزن کراکسیون 
9- فتوتراپی
10- ماساژهای تخصصی و جوان سازی ها
11- مراقبت و درمان پوست چرب و جوش دار
12- مراقبت و درمان پوست خشک و دهیدراته
13- کارکرد اولتراسونیک
14- گلد تراپی 
15- نسخه نویسی و هوم کر
ویژه  :
 • کلیه داوطلبان آزاد
 • نمایندگان فروش محصولات پوست
 • آرایشگران

20 جلسه 


 
دوره ج شامل :
1- مراقبت پوستهای تیره و لک دار
2- پاکسازی و روشهای روشن کردن پوست
3- اکسیژن تراپی 
4- ویتامین تراپی
5- پاکسازی و درمان لک
6- تغذیه مراقبت پوست
7- کمپرس و عصاره تراپی 
ویژه  :
 • کلیه داوطلبان آزاد
 • نمایندگان فروش محصولات پوست
 • آرایشگران

20 جلسه 


 
دوره د شامل :
1- پاکسازی و لیفتینگ پوست
2- ماساژهای لیفت
3- فتوتراپی
4- کمپرس گرم و سرد
5- کارکرد اولتراسونیک 
6- میکرونیدل 
7- هایفو
8- فرمینگ و اندرومولوژی 
9- کارکرد قالبهای گچ و جلبک 
10- تغذیه مراقبت پوست
11- پاردرمی و موارد درمانی پوست
یژه  :
 • کلیه داوطلبان آزاد
 • نمایندگان فروش محصولات پوست
 • آرایشگران

20 جلسه 


 
برگزاری ایونت و هدایت شغلی هنرجو – آموزش شیوه های ورود به بازار کار – فن تبلیغات – مشاوره سرمایه گذاری – شیوه های سرمایه گذاری و تأسیس – فن بازاریابی 
2 گواهینامه 


 
دوره های یک روزه       
دوره های سه روزه – بازآموزی – ویژه شاغلین

دوره خصوصی  - 10% تخفیف
دوره گروهی   - 20% تخفیف

 
 • تمام پکیج ها پشتیبانی یکساله دارد.
 • در صورتی که هر کدام از موارد به صورت خصوصی برگزار شود 30 درصد افزایش شهریه خواهد داشت و تفاوت این که کلاسها از نظر زمان بندی تشکیل خواهد شد .
 • گواهینامه هر دوره از سازمان فنی حرفه ای و 3 گواهی داخلی و یک مدرک از کانادا برای پکیج
 • پکیج کامل (0-100) مبتدی تا پیشرفته نیمه خصوصی برگزار میشود .
 • پکیج کامل (0-100) نیمه خصوصی (فشرده) ویژه آرایشگران 24-18 ساعت
 • پکیج رفع اشکال – گروهی
 • دوره های ویژه و گروهی – 8 ساعت – ویژه آرایشگران و متخصصان و علاقمندان آزاد
 
 در صورت ثبت نام کل پکیج 10 درصد تخفیف شامل میشود 
 در ثبت نام گروهی 15 درصد تخفیف تعلق می گیرد

 

مشاوره و ثبت نام