مشاوره راه اندازی کسب و کار حرفه زیبایی و هنری

مشاوره%20راه%20اندازی%20کسب%20و%20کار%20حرفه%20زیبایی%20و%20هنری

خدمات مشاوره ما به منظور تدسیس و راه اندازی کسب و کار ، ارتقاء و توسعه کسب و کار ، راهبردی منابع انسانی ، شیوه نامه های استخدامی ، شیوه های مشارکتی ، شیوه جذب سرمایه ، شیوه های صحیح هزینه کرد ، تدوین استراتژی کسب و کار کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، مشاوره تحلیل بازار ، مشاوره واردات و صادرات و تولید محصولات و تجهیزات آرایشی ، بهداشتی ، مشاوره برگزاری نمایشگاه تخصصی ، مشاوره اخذ جواز کار ، مشاوره جذب سرمایه ، مشاوره بازاریابی ، مشاوره تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم ، مارکتینگ ، مشاوره تیم سازی در سالن های زیبایی ، مشاوره برگزاری شومارکت ، مشاوره برندسازی ، مشاوره توسعه ، مشاوره آموزش .
این خدمات شامل :
مشاوره های تک جلسه ای و پکیج به صورت حضوری و مجازی میباشد .

تک جلسه 2 ساعته  250/000 تومان
پکیج 10 جلسه ای  2/000/000 تومان

مشاوره و ثبت نام